Individuele begeleiding

Hallo, wat fijn dat u mij gevonden heeft!

Wanneer u op zoek bent naar een auticoach heeft u er waarschijnlijk al een heel parcours op zitten. Ik ga graag samen met u op pad om gericht te gaan uitzoeken en werken rond de problemen die kinderen/jongeren met ASS kunnen ondervinden.

Wat doe ik in mijn praktijk? Een auticoach is iemand die meer inzichten geeft in de specifieke moeilijkheden die kinderen met ASS ondervinden. In mijn praktijk DeDenkDoos voor kinderen en jongeren met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een vermoeden van deze stoornis, werk ik rond deze moeilijkheden:

* autisme en de maatschappij vb school
* autisme en communicatie: hoe kan ik op een gepast manier communiceren met anderen? Welke communicatie gebruik ik en hoe communiceer ik binnen een bepaalde context?
* autisme en vriendschappen: inzicht in de eigen gevoelens en emoties is essentieel om vriendschappen aan te gaan. Kent het kind zijn eigen gevoelens en emoties? Kan het kind zich inleven in anderen?
* autisme en emotieregulatie: wat moet ik, doen als ik mij boos – bang – angstig – … voel? Hoe kan ik met deze gevoelens op een gepaste manier omgaan?
* autisme en het versterken van executieve functies zoals flexibel denken – dingen kunnen plannen en organiseren van materialen – werkgeheugen – …
* autisme en het aanbrengen van structuren binnen de eigen leefwereld van het kind/jongeren: hoe kan ik mijn leefomgeving beter structureren zodat het voor mij gemakkelijker wordt?
* …

Ik werk met het kind op twee domeinen: 

1. het kind versterken door psycho-educatie. Ik bied handvaten en tools aan het kind aan, zodat hij/zij meer grip krijgt op het eigen functioneren. We versterken het kind zodat het zich meer en beter kan handhaven thuis, op school, tussen vrienden, … kortom binnen onze maatschappij.

2. de omgeving aanpassen zodat het voor een kind met ASS gemakkelijker is te participeren binnen een schoolomgeving, thuisomgeving, … Ik ben dan vaak erg betrokken bij de school van het kind en geef daarbij tips aan de betrokken leerkracht.

Daarnaast worden de ouders sterk betrokken bij de begeleiding van hun zoon/dochter. Zij worden actief betrokken bij de begeleiding aangezien zij hun zoon of dochter het best kennen. Indien zij dit wensen kunnen zij een coaching en training volgen rond het autistisch spectrum. 

 

Ik behaalde mijn diploma’s postgraduaat Autisme en masteropleiding ontwikkelingspsychologie en heb reeds jaren ervaring met het werken bij kinderen met ASS.

Wenst u meer informatie rond mijn werking, aarzel dan zeker niet om mij geheel vrijblijvend te contacteren. 

 

Wie weet tot later!

 

     

    Heeft u verdere vragen of wenst u meer informatie omtrent de begeleiding, mag u mij steeds contacteren. U vindt mijn mailadres hier onderdaan deze pagina.