Wat zijn denkspelletjes van DeDenkDoos?

DeDenkDoos ontwikkelt denkspelen om het kinderbrein ( het doosje van DeDenkDoos symboliseert een kinderhoofd ) te stimuleren.

De magie van het denkmateriaal zit in het kneden, vormen en puzzelen met denkvaardigheden en executieve functies om het leerpotentieel van kinderen te vergroten.

Dit doe ik aan de hand van 12 denkvaardigheden, weergegeven door de 12 puzzelstukken die boven DeDenkDoos zweven. Elke puzzelstuk heeft zijn eigenheid, vorm en kleur. Daarnaast werken de denkspelen rond het versterken en verstevigen van de latere executieve functies ( hersenfuncties ) zoals vb. gedragsregulatie, flexibiliteit denken, werkgeheugen, …

Wat mag u verwachten?

De denkmaterialen worden zo gemaakt dat ze individueel tijdens een begeleiding kunnen gebruikt worden of in (klas) groep kunnen gespeeld worden.

Bij elk denkspel ontvangt u een ‘denkkaart’. Dit is uw navigatiekaart doorheen het spel! Hierop vindt u een overzicht van het spelmateriaal, hoe u het materiaal op verschillende wijze kan inzetten, de spelregels en rond welke denkvaardigheden u bij het kind werkt. Voel u natuurlijk vrij om zelf verder te experimenteren met het denkmateriaal. Vaak ben je met kinderen een denkspel aan het spelen en ontstaan er spontaan nieuwe ideeën.

Voor wie is het materiaal bedoeld?

Er wordt telkens vermeld voor welke (verstandelijke) leeftijdsgroep het denkspel bedoeld is. Dit kan u vinden bij de uitleg die gegeven wordt over het spel in de ‘webshop’.

 Heel vaak is er een logische opbouw binnen het spel zelf, zodat het voor meerdere leeftijdscategorieën inzetbaar is.