3 daagse vorming/workshop: autistisch denken ontrafeld

Het begrip ‘autisme‘ ( ASS ) heeft zijn weg gevonden binnen ons onderwijs, onze maatschappij, therapieën, begeleidingen, …
Maar wat houdt dit begrip juist in? Hoe ga je praktisch aan de slag met kleuters, lagereschoolkinderen die autistisch denken? Hoe kan je een kind met ASS beter begrijpen en begeleiden? Hoe kan je jouw (onderwijs)stijl beter afstemmen op kinderen met autisme? Hoe reageer je best op woede, agressie? Wat zijn de voornaamste oorzaken van angsten bij kinderen met ASS?
Allemaal vragen die we tijdens deze nascholing/workshop nader bekijken

Waarom een 3-daagse vorming?

Rond Autisme bij kinderen valt veel te vertellen. Zo heb je bepaalde theoretische inzichten nodig om het autisme bij kinderen te begrijpen. Daarnaast heb je praktische tools nodig om zelf aan de slag te gaan binnen de eigen school of praktijk. Deze theoretische inzichten en praktische werkvormen hebben tijd nodig om ‘ te landen’ bij de deelnemers. Het is dan ook op uitdrukkelijke vraag van vorige cursisten dat ik de vorming/workshop spreid over 3 halve dagen. Zo heeft de deelnemer voldoende tijd om zich de theorie en de praktijk eigen te maken en af te toetsen aan de eigen werksituatie en/of thuissituatie.

Wat mag u verwachten gedurende deze 3 dagen?

Dag 1:

 • Wat is autisme? Autisme doorheen de eeuw.
 • Huidige diagnostiek rond autisme. Wanneer krijg je een diagnose ASS?
 • Autisme manifesteert zich in de hersenen. Hoe is het denken van kinderen met ASS verschillend aan het denken van kinderen zonder ASS? En wat zijn hiervan de gevolgen?
 • Kennismaking met de theorie van het ‘ijsberg denken’ en het samen invullen van ‘ het topje van de ijsberg.
 • We bekijken en diepen twee verklaringsmodel van het autistisch denken uit = wat speelt zich af onder de waterspiegel: 1. storing bij de sociale informatieverwerking en 2. Theory of mind.
 • De theorie wordt doorspekt met tal van praktische voorbeelden en spel- en denkmaterialen. Daarnaast wordt er voldoende tijd voorzien om eigen ervaringen te delen. 
 • Taak: observaties invullen in het ‘ observatiedocument ‘ van DeDenkDoos en koppelen aan de kenmerken van ASS volgens DSM 5

Dag 2:

 • Reflecteren over het invullen van ‘ het topje van de ijsberg’ = onze observaties.
 • We koppelen ‘het topje van de ijsberg’ aan de verklaringsmodellen die zich onder de waterspiegel bevinden.
 • We bekijken volgende twee verklaringsmodellen van het autistisch denken: 1. centrale coherentie en 2. executieve functies ( organiseren—cognitieve flexibiliteit—plannen—werkgeheugen—emotieregulatie )
 • We bekijken de executieve functies van naderbij. Wat zijn executieve functies? Hoe kunnen we executieve functies stimuleren bij kinderen met autisme? 
 •  De theorie wordt doorspekt met tal van praktische voorbeelden en spel- en denkmaterialen. Daarnaast wordt er voldoende tijd voorzien om eigen ervaringen te delen. 

 • Taak: observaties linken aan de reeds besproken verklaringsmodellen in het ‘ observatiedocument ‘ van DeDenkDoos en 2 acties ondernemen om het kind met ASS te versterken. 

Dag 3:

 • Reflecteren over het invullen van de ijsberg’ en de 2 acties die werden gedaan
 • We koppelen ‘het topje van de ijsberg’ aan de verklaringsmodellen die zich onder de waterspiegel bevinden.
 • We bekijken de twee laatste verklaringsmodellen van het autistisch denken: 1. sensorische prikkel verwerking en 2. context blindheid
 • Belonen en straffen bij kinderen/jongeren die autistisch denken

 • De rol van de leerkracht/ouder/opvoeder/ …

Voor wie?

 • Kleuterleid(st)ers en leerkrachten lager onderwijs
 • Leerkrachten buitengewoon onderwijs
 • Zorgcoördinatoren
 • Ondersteuners uit het buitengewoon onderwijs
 • Gok-leerkrachten
 • Logopedisten
 • Ouders
 • Zorgverleners
 • Opvoeders

Inbegrepen :

 • Syllabus ( wordt enkele dagen voor aanvang van de workshop digitaal opgestuurd )
 • Goodie bag met materialen twv 50 euro. Zo kan u onmiddellijk na de eerste vormingsdag aan de slag met de materialen die we gezien hebben tijdens de vormingsdagen.
 • Nascholingsattest
 • Koffie en thee bij aankomst en tijdens de pauze om 10u30.

Praktische info

 • Prijs: 195 euro per persoon
 • Max 8 deelnemers 
 • Adres: Gildenhuis Beveren vergaderruimte Hout – Ciamberlanidreef 92 – 9120 Beveren – (grote parking met parkeerschijf aan het Gildenhuis  – 10 minuten wandelen van het treinstation)
 • Tal van (broodjes)zaken en eetgelegenheden in de nabijheid.

Data:

schooljaar 2022-2023

Vorming 1 = dag 1: 27 september 2022 van 9u00 tot 12u00/ dag 1 ( inschrijven niet meer mogelijk )

Vorming 1 = dag 2: 15 november 2022 van 9u00 tot 12u00/ dag 1 ( inschrijven niet meer mogelijk )

Vorming 1 = dag 3: 17 januari 2023 van 9u00 tot 12u00/ dag 1 ( inschrijven niet meer mogelijk )

Wat vonden anderen van deze vorming/workshop?

De inhoud van de vorming overtreft mijn verwachtingen. Leerkracht 1ste leerjaar

Ik heb veel bijgeleerd over het gedrag van een kind met ASS. Zorgcoördinator 2de graad lager onderwijs.

Zeer duidelijke theoretische uitleg. Die heb je echt nodig om een kind met autisme te begrijpen. Kleuterjuf 3de kleuterklas.

Voor verdere informatie of om in te schrijven kan u mij steeds een mailtje sturen. U vindt mijn mailadres hier onderdaan deze pagina.